بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که با پیامدهای «مهمانی گیت» همچنان دست و پنجه نرم می کند در انتخابات درونی حزب محافظه کار برای استیضاح او توانست از رای عدم اعتماد جان سالم به در ببرد. اما دادن ۱۴۸ رای مخالف در حزب محافظه کار علیه او نشان دهنده تزلزل جایگاهش در سمت نخست وزیری است. گفتنی است انتشار تصاویری از حضور بوریس جانسون در مهمانی در زمانی که بریتانیا بابت کرونا در قرنطینه عمومی به سر می برد صداقت او را در میان افکار عمومی شهروندان بریتانیا زیر سوال برده است. 

گزارشی در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.