روایتی از حاشیه سفر رئیس‌جمهور به اصفهان را ببینید و بشنوید.