جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

محاسبه حروف ابجد کبیر، صغیر و وسیط بصورت آنلاین

محاسبه حروف ابجد با توجه به ارزش عددی که هر حرف در حروف ابجد کبیر، حروف ابجد صغیر و حروف ابجد وسیط دارد، انجام می‌شود و ابجد هر کلمه یا عبارت را با شماره‌گذاری حروف آن می‌توان به دست آورد.

 

محاسبه حروف ابجد

جالبز | بخش سرگرمی – کلمه ابجد اشاره به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی دارد که از آن به جای اعداد استفاده می‌شده است. در واقع با استفاده از حروف ابجد به حروف ارزش عددی داده شده و بدین ترتیب از این حروف در مواردی چون ترتیب بندی یا حتی طالع بینی و علوم غریبه استفاده می‌شود. اما پیش از هر کاربردی لازم است طریقه محاسبه حروف ابجد را بدانیم.

 

انواع حروف ابجد

سه نوع حروف ابجد وجود دارد که عبارتند از:

 • ابجد کبیر
 • ابجد صغیر
 •  ابجد وسیط
اعداد نسبت داده شده به ۲۸ حرف ابجد کبیر از یک تا هزار است. اگر هر یک از اعداد حروف ابجد کبیر که از ۹ بزرگتر است را به ۹ تقسیم کنیم باقیمانده آن اعداد ابجد صغیر خواهد بود و اگر به جای ۹، اعداد ابجد کبیر را به ۱۲ تقسیم کنیم، باقیمانده آن ابجد وسیط است. اما بیشترین موارد استفاده را حروف ابجد کبیر دارد.
به مربع ارزش عددی حروف ابجد کبیر، ابجد اکبر گفته می‌شود. برای مثال ابجد اکبر حرف “ی” برابر با ۱۰۰ و یا ابجد کبیر حرف “ق” برابر ۱۰۰۰۰ خواهد بود.

در جدول زیر ابجد کبیر،‌ ابجد صغیر و ابجد بسیط و ارزش عددی نسبت داده شده به آنها را مشاهده می‌کنید.

الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
وسیط ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
صغیر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
ح ط ی ک ل م ن
کبیر ۸ ۹ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰
وسیط ۸ ۹ ۱۰ ۸ ۶ ۴ ۲
صغیر ۸ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰
وسیط ۰ ۱۰ ۸ ۶ ۴ ۸ ۶ ۴
صغیر ۶ ۷ ۸ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴
ث خ ذ ض ظ غ
کبیر ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰
وسیط ۸ ۰ ۴ ۸ ۰ ۴
صغیر ۵ ۶ ۷ ۸ ۰ ۱
گ چ پ ژ
کبیر ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰
وسیط ۸ ۰ ۴ ۸
صغیر ۲ ۳ ۴ ۵

محاسبه حروف ابجد

برای محاسبه حروف ابجد کبیر، صغیر یا بسیط کافی است که ارزش عددی هر حرف را از جدول در آورده و سپس ارزش عددی تمام حروف کلمه یا عبارت مورد نظر را با هم جمع بزنید. برای مثال: ابجد کبیر نام زهرا (ز + ه + ر + ا) برابر است با ۲۱۳ (۷ + ۵ + ۲۰۰ + ۱)

در حساب ابجد دو نوع شیوه محاسبه وجود دارد؛ حساب مجمل و حساب مفصل. شیوه رایج تر حساب مجمل است که تعداد حروف به همان شکل که نوشته می‌شود، محاسبه می‌شود. مانند محاسبه حروف ابجد نام زهرا در مثال بالا. اما در شیوه مفصل هر حرف به شکلی که خوانده می‌شود، محاسبه می‌شود، یعنی برای محاسبه حروف ابجد کلمه قدوس به شکل مفصل باید ابجد قاف، ‌دال، واو و سین یک به یک محاسبه شده و با هم جمع زده شود. بنابراین ابجد قدوس به شیوه مجمل برابر با ۱۷۰ و به حساب مفصل ۳۴۹ خواهد شد. در ادامه به چند نکته دیگر برای محاسبه حروف ابجد کلمات اشاره خواهیم کرد:

۱. همزه (أ) و الف (ا) هر دو عدد ۱ حساب می‌شود و حروفی که در یک واژه دارای تشدید هستند، یک حرف محاسبه می‌شوند.

۲. برای کلمه الله نیز به همان شکل نوشتاری آن ل. دوبار حساب شده، چون ا. ۱، ل. ۳۰، ل. ۳۰ و ه. ۵ است، ابجد الله ۶۶ می‌شود. به طور کل کلمات به شکل مکتوب آن‌ها عددگذاری می‌شوند نه به آن شکل که خوانده می‌شوند.

۳. در مورد حروف فارسی که الفبای ابجد فاقد آنهاست یعنی  “پ”، “چ”، “ژ”، و “گ” قاعده این است که عدد ابجد آنها برابر با حرف مشابه آن‌ها در عربی در نظر گرفته شود؛ پ= ب، چ = ج، ژ= ز، و گ= ک.
۴. در برخی منابع برای محاسبه ابجد اسامی که در آنها این حروف فارسی به کار برده شده است، به جای در نظر گرفتن عدد حروف عربی مشابه، ارزش عددی آنها را صفر در نظر می‌گیرند. برخی منابع نیز مانند جدول بالا به “گ” ارزش دوهزار، به “چ” ارزش سه هزار، به “پ” ارزش چهارهزار و به “ژ” ارزش پنج هزار داده‌اند.

محاسبه حروف ابجد

کاربرد حروف ابجد

۱. حروف ابجد و طالع شخص

یکی از کاربردهای حروف ابجد طالع بینی شخص است. برای این منظور باید مراحل زیر را انجام دهید:

 1. اسم فرد را به ابجد کبیر محاسبه کنید.
 2.  نام مادرش را نیز به ابجد کبیر در آورید.
 3. ابجد نام خود فرد و ابجد نام مادرش را با هم جمع بزنید.
 4. عدد به دست آمده را بر دوازده تقسیم کنید.
 5. عدد باقیمانده عدد برج طالع شخص است و با توجه به آن برای فرد طالع بینی می‌شود.

اعداد برج‌های طالع عبارتند از:

۱: حمل، ۲: ثور، ۳: جوزا، ۴: سرطان، ۵: اسد، ۶: سنبله، ۷: میزان، ۸: عقرب، ۹: قوس، ۱۰: جدی، ۱۱: دلو، ۱۲: حوت.

 

۲. کاربرد حروف ابجد در ازدواج

در محاسبه حروف ابجد برای طالع بینی ازدواج به شکل زیر عمل می‌شود:

 1. نام و نام مادر خانم را به ابجد محاسبه کنید.
 2. نام و نام مادر آقا را به ابجد محاسبه کنید.
 3. ابجد هر چهار اسم را با هم جمع کنید.
 4. سپس حاصل را بر پنج تقسیم نمایید.

اگر باقیمانده ۱ یا ۳ یا ۵ شود، جالبز دو نفر جفت بوده و به هم می‌رسند. اگر باقیمانده ۲ یا ۴ باشد جالبز آنان جفت نیست و اگر باقیمانده صفر شود نشان دهنده این است جالبز‌اشان به این علت جفت نخواهد شد که یکی از اعضای خانواده طرفین با این ازدواج مخالف است. روش دیگر این است که طالع شخصی هر کدام را به دست آورده و با مقایسه برج طالع آنها بررسی کرد که آیا ازدواج موفقی خواهند داشت یا خیر.

علاوه بر طالع بینی، حروف ابجد کاربردهای دیگری همچون شماره‌گذاری و ترتیب بندی، ماده تاریخ، عرفان و … دارد که برای آشنایی با آن‌ها می‌توانید به مقاله خواص و کاربرد حروف ابجد مراجعه کنید.

منبع: ستـــاره

۱ دیدگاه برای “محاسبه حروف ابجد کبیر، صغیر و وسیط بصورت آنلاین

 1. علم نداری الکی یچزی ننویس 😕
  کجایه صغیر ۲۰۰ میشه ۲؟
  بعد وسیطش میشه ۸؟😕😕
  چهارتا امثال شما همین کتابارو خراب میکنین مردمم بدبخت میکنین دیگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code