اسم ها کار خودشان را مى کنند!
مادر، درست اسمت را انتخاب کرده است؛ «وهب»
تا در تاریخ نامش ثبت شود: «یگانه شهیده بخشنده کربلا»
سخن از عشق بازى یاران حسین است…
ام وهب
مادرى که رو به آسمان گفت:
«یا واهب العطایا! آمد وهب به سویت»
عشق آمد و بی‌گفتگو رفت …
داستان به پایان رسید و ناگفته‌ها بسیار
اما
حرف عشاق تا همیشه تاریخ یک چیز است
“ما مطاعى که بخشیدیم پس نمى‌گیریم!”
 به قلم: منصوره سادات مرتضوی