انتخاب/ ماجرای پیروان QAnon؛ از تئوری‌های توطئه تا حمایت های ترامپ را مشاهده کنید.