جالبز/ حسین سلیمانی بازیگر از کدام سریال ماورایی می‌ترسید!؟