تصاویر دیدار دو نفر از افراد حاضر در درگیری بی‌ار‌تی را مشاهده کنید. گفتگو با فرد سومی که در درگیری و کتک زدن خانم محجبه وارد و مضروب هم شده بود.
ماجرای تصویر دست آسیب دیده چه بود؟