جالبز/ در جدول زیر قیمت روز انواع پراید کارکرده در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید: