قیمت روغن موتور در بازار لوازم یدکی خودرو

روغن موتور بهران

نوعمشخصاتحجمقیمت(تومان)
بهران سوپر پیشتاز۱۰W-40۴ لیتر۳۱۰,۰۰۰
بهران سوپر پیشتاز۲۰W-50۴ لیتر۳۰۰,۰۰۰
بهران تکتاز۲۰W-50۳.۸ لیتر۲۲۰,۰۰۰

اسپیدی

نوعمشخصاتحجمقیمت(تومان)
روغن موتور اسپیدی پلاتینیوم۱۰W-40۴ لیتر۳۵۰,۰۰۰
روغن موتور اسپیدی سوپر پلاتینویمSN 5W-30۴ لیتر۴۳۰,۰۰۰
روغن موتور اسپیدی سوپر پاورSL 10W-40۴ لیتر۲۴۰,۰۰۰
روغن موتور اسپیدی پاور اسپشیالSL 10W-40۴ لیتر۲۶۰,۰۰۰

توتال

نوعمشخصاتحجمقیمت(تومان)
روغن موتور خودرو به توتال مدل Quartz 7000SL 10W-40۴ لیتر۶۶۰,۰۰۰
روغن موتور خودرو توتال مینرال مدل Quartz 5000۲۰W50۴ لیتر۴۲۰,۰۰۰
روغن موتور خودرو توتال مینرال مدل Quartz 5000۲۰W50۵ لیتر۵۵۰,۰۰۰
روغن موتور خودرو توتال مدل Quartz 9000۵W30۵
لیتر
۸۰۰,۰۰۰
روغن موتور خودرو توتال مدل Quartz 90000W40۵
لیتر
۱,۱۴۰,۰۰۰

روغن موتور الف

نوعمشخصاتحجمقیمت(تومان)
روغن موتور سینتتیک ELF مدل EVOLUTION 700 ST۱۰W40۴ لیتر۶۰۰,۰۰۰
روغن موتور ELF مدل ELF EVOLUTION 400۲۰W-50۴ لیتر۳۳۰,۰۰۰