جالبز/ در جدول زیر قیمت روز انواع چری در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید: