قیمت محصولات چری امروز شامل آریزو ۵ و آریزو ۶ صفر کیلومتر و تیگو ۵ و تیگو ۷ کارکرده در بازار اعلام شد.

امروز قیمت محصولات چری شامل آریزو ۵ اتوماتیک اکسلنت مدل ۹۶ با قیمت ۵۱۰ میلیون تومان، آریزو ۵ دنده ای لاکچری مدل ۹۹ با قیمت ۵۴۰ میلیون تومان، آریزو ۶ مدل ۱۴۰۰ با قیمت ۹۳۰ میلیون تومان، تیگو ۵ IL مدل ۹۸ با قیمت ۶۸۵ میلیون تومان، تیگو ۷ IE مدل ۱۴۰۰ با قیمت یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

قیمت جدید محصولات چری صفر کیلومتر و کارکرده در بازار:

نوع خودرومدل خودرو قیمت خودرو
آریزو ۵ اتوماتیک اکسلنت مدل ۹۶۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰
آریزو ۵ اتوماتیک لاکچریمدل ۹۶۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰
آریزو ۵ دنده ای لاکچریمدل ۹۹۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰

آریزو ۵T IE

مدل ۱۴۰۰۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰
آریزو ۵T IEمدل ۱۴۰۱۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

آریزو ۵T TE

مدل ۱۴۰۰۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
آریزو ۵T TEمدل ۹۹۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰
آریزو ۶

مدل ۱۴۰۰

۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰
آریزو ۶مدل ۹۹۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰

تیگو ۵ IE

مدل ۱۴۰۰۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰

تیگو ۵ IE

مدل۹۹۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰

تیگو ۵ IE

مدل ۹۷۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰

تیگو ۵ IL

مدل ۹۸۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰

تیگو ۵ اکسلنت

مدل ۹۷۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰

 تیگو ۵ لاکچری

مدل ۹۶۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰

تیگو ۵ لاکچری اسپرت

مدل ۹۷۶۸۰.۰۰۰.۰۰

تیگو ۷ IE

مدل ۱۴۰۰۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰
تیگو ۷ IEمدل ۹۹۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰
تیگو ۷ اکسلنتمدل ۹۷۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰
ویانامدل ۹۰۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰