کمک یگان امداد نیروی انتظامی به یک زن سالمند بیمار برای عبور از خیابان