«سالوادور راموس» ۱۸ ساله، به شکل کاملاً قانونی، یک تپانچه و دو تفنگ تهاجمی خرید و با حمله به دبستان «راب» در شهر یوالدی ایالت تگزاس ۱۹ کودک و ۲ بزرگ‌سال را به قتل رساند.