اجتماع خانوادگی «سلام فرمانده» عصر پنج شنبه ( ۵ خرداد) با حضور خانواده های تهرانی در ورزشگاه آزادی برگزار شد.
عکاس:امیرعباس قاسمی