در پی وقوع سیل در شهرستان فیروزکوه جمعی از نیروهای امدادی؛، جهادی و همچنین خدماتی جهت امداد رسانی به مردم سیل زده روستاهای زرین دشت و مزداران در حال فعالیت هستند.
محمدرضا اردستانی