دیوارنگاره «بیعت زنان» در روز غدیر توسط حسن روح‌الامین جهت نصب روی دیوارهای آستان مقدس علوی نقاشی شد. این نقاشی دیجیتال که طراحی آن توسط حسن روح‌الامین نقاش کشورمان از بیعت زنان در واقعه‌ی غدیر خم با حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) صورت گرفته، به سفارش آستان مقدس علوی برای نصب بر روی دیوارهای آن بارگاه مقدس در نجف اشرف کشیده شده است. روز گذشته نیز دیوارنگاره بیعت غدیر توسط حسن روح‌الامین جهت نصب بر روی دیوارهای حرم حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) منتشر شده بود. به این ترتیب دو قطعه از روایت بیعت مردان و زنان در روز غدیرخم توسط حسن روح‌الامین جهت نصب در آستان مقدس علوی طراحی شده است.