نخستین روز از آزمون سراسری ۱۴۰۱ صبح چهارشنبه ۸ تیرماه، در سراسر کشور آغاز شد. آزمون رشته هنر نیز در دانشگاه بوعلی سینا همدان با حضور داوطلبین این رشته برگزار شد. ۳۱ هزار و ۱۱ داوطلب همدانی از امروز به مدت چهار روز در آزمون سراسری ۱۴۰۱ شرکت می‌کنند.۴۴ درصد از شرکت کنندگان را آقایان و ۵۶ درصد را خانم ها تشکیل می دهند. امسال بیشترین تعداد داوطلبان در استان همدان در گروه علوم تجربی است.