علائمی که نشون میده گل‌هاتون نور مناسبی دریافت نمی‌کنن!