عسل فوق بکرکوهی پانیکا، مکمل غذایی بسیارغنی وارزشمند:

جمع آوری شده از بهترین وممتازترین کلونی های مناطق کوهستانی غرب کشور و بهترین مکمل غذایی وبهترین جایگزین برای ویتامین ها، قرص ها وشربتهای دارویی وشیمیایی است.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشترراجع به محصول وارائه سفارش،به صفحه ایستاگرامی ما به این آدرس مراجعه نمایید:

honey_panika

 عسل فوق بکرکوهی پانیکا، هدیه ای نفیس وفاخر برای دوستان وآشنایان، عیادت بیماران وارائه درمناسبتها، اعیاد ومراسم مختلف:

  • دارای جعبه بسیارمستحکم باطراحی مدرن ولوکس
  • به همراه ساک دستی اختصاصی برای هرجعبه

 لطفا برای دریافت اطلاعات بیشترراجع به محصول وارائه سفارش، به صفحه ایستاگرامی ما به این آدرس مراجعه فرمایید:

honey_panika

 عسل فوق بکرکوهی پانیکا، عسلی بامختصات وقابلیتهای بسیارممتاز وکم نظیر جهت صادرات به تمامی کشورهای جهان می باشد.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به محصول به صفحه اینستاگرامی ما به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

honey_panika

 تلفن روابط عمومی: ۰۹۳۵۴۳۷۶۷۲۶

آدرس ایستاگرام: honey_panika