زهرا خاتون مادر ۹۰ ساله‌ای که وسط برنامه برای عشق قدیمی‌اش شعر عاشقانه خوند.
.