چند روایت از سبک زندگی و رفتار مرحوم فاطمی‌نیا در رفتار و برخورد با همسرشان در خانواده و مقابل دیگران