پوتین اعلام کرد که زمان استقرار موشک بالستیک آر اس ۲۸ سارمات در پایان سال ۲۰۲۲ خواهد بود. موشکی که پیمان ناتو آن را شیطان ۲ نامیده است. اما درباره این موشک چه می دانیم؟ گزارش +AJ در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.