حرف‌های شهره لرستانی در مورد خبرهای منتشر شده پیرامون تغییر جنسیتش