مقایسه سرعت و شتابگیری تمامی نسل‌های بی ام و سری ۵؛ بی ام و M5 از همان اول جزو سریع‌ترین‌ها بود!