معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت میگه نوبت کاری شب برای مادران شاغل باردار و همچنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا ۲ سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت‌هایی که نیازمند نوبت کاری شب هستند، اختیاریه.