جالبز/ دبیر کل حزب‌الله لبنان اظهار کرد ما هیچگونه مدیریتی بر بندر بیروت نداریم و اساسا نمی دانیم چه چیزهایی در این بندر نگهداری می شود.

حزب الله ممکن است بیش از بندر بیروت، بداند که چه چیزهایی در بندر حیفا وجود دارد و این جزئی از معادله بازدارندگی ماست.