سرود ملی با سازهای ارکستر ملی ایران روی صحنه تالار وحدت.