دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از یورش هوادارانش به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ ستایش کرد و آن را بزرگترین اقدام برای بازگرداندن عظمت آمریکا توصیف کرد. گزارشی در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.