ایلان ماسک مالک شرکت تسلا متهم شده که به وجود گزارش ها درباره تبعیض نژادپرستانه در شرکتش بی توجهی کرده است. همچنین چند ماه پیش گزارش هایی درباره اتهام آزار جنسی توسط ایلان ماسک مطرح شده بود. گزارشی در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.