آگهی فروش سال ۵۶ «ایران ناسیونال» نشان می دهد ، گران ترین پیکان صفر کیلومتر، «پیکان دولوکس» با قیمت ۳۷ هزار و ۹۱۰ تومان بوده است.
 
طبق آگهی های «ایران ناسیونال» در مطبوعات سال ۵۶ فهرست قیمت های فروش به شرح زیر بوده است :