خبرگزاری دانشجو/ زیر‌گرفتن معترضان صهیونیست توسط خودروی پلیس رژیم صهیونیستی را مشاهده کنید.