جالبز/ وکیل مدافع کروات استقلال درباره دلیل تصمیم این بازیکن برای جدایی از استقلال توضیح داد.
به گزارش فوتبالی، داریو بوشیچ در خصوص وضعیت میلیچ اظهار داشت: هر بازیکنی که بیشتر از دو ماه قراردادش را دریافت نکرده باشد، می تواند در فیفا به حقش برسد و با توجه به مطالباتی که میلیچ از استقلال دارد این بازیکن می تواند با شکایت طلب خود را بگیرد.
وکیل میلیچ در ادامه افزود: میلیچ به دنبال تمدید قراردادش با استقلال بود و منتظر بود تا قراردادش را تمدید کنند اما گویا تمایلی برای تمدید قرارداد او وجود نداشته و با این شرایط این بازیکن از استقلال جدا شد.
بوشیچ روایت قابل توجهی درباره دلیل نیمکت نشینی میلیچ داشته است: من شنیده ام که با نیمکت نشین کردن این بازیکن به دنبال پایین آوردن مبلغ قراردادش برای تمدید قرارداد بودند که به هر حال میلیچ از این شرایط ناراضی بوده و امروز ایران را ترک کرده است.