غرش پاگانی هوایرا Codalunga مدل ۲۰۲۲ در فستیوال هایپرکارهای گودوود