در مصاحبه با دختر دهه شصتی خواستیم نماینده صدای جوون‌هایی که در خطر تجرد قطعی هستند باشیم.
بعد از آنکه به طور خیلی اتفاقی مجددا با این دختر چهل ساله مواجه شدیم، به خاطر برداشت های گوناگونی که از آن مصاحبه شده بود،
تصمیم گرفتیم به طور مفصل تر به گفتگو با او بپردازیم و دغدغه های او را بشنویم که میتونید ببینید!
منبع: hamin_media