دختری دارم ۸ ساله. کلاس دوم دبستان است. وابستگی شدیدی به من که مادرش هستم، دارد که در کلاس سوم همان مدرسه تدریس می کنم. به طوری که مرتب زنگ تفریح به دفتر معلمان سرک می کشد تا از حضور من در دبستان مطلع شود. اگر به هر دلیلی روزی در محل کار نباشم در کلاس گریه می کند یا آن روز دچار دل درد می شود. در ضمن فرزند دوم خانواده است و پدرش شغل آزاد دارد و همزمان با حضور ما در خانه حضور دارد.

پاسخ مشاور

مادر گرامی سلام، ارتباط مناسب با فرزند در محیط مدرسه ای که شما در آن شاغل و او محصل است طبیعتا ساده نیست. راهکارهای ذیل می توانند راهگشا باشند.

تعیین نوع ارتباط

در محیط های مختلف سن فرزند شما برای درک برخی توضیحات مناسب است. برایش توضیح دهید که هر مکانی قوانین خاص خود را دارد. با مثال های مختلف این توضیح را روشن تر کنید: در مهمانی ما منتظر می شویم تا صاحبخانه شیرینی تعارف کند، در مطب دکتر بلند صحبت نمی کنیم، در ماشین کمربند ایمنی را می بندیم و … در مدرسه زنگ تفریح بازی می کنیم و به دفتر معلمان نمی آییم. اگر این قانون از شروع سال تحصیلی رعایت نشده است ، نمی توانید ناگهان آن را وضع کنید. بهتر است حد و حدودی برای ملاقات فرزندتان تعیین کنید.

تعیین حد و حدود

برای فرزندتان حد و مرز تعیین کنید و با هم قرار بگذارید که در زمان های مشخصی با هم ملاقات داشته باشید. بهتر است این کار به شکل یک بازی جالب و نه یک اجبار نامطلوب انجام شود؛ مثلا یک روز در زنگ تفریح اول و روز بعد در زنگ تفریح دوم همدیگر را ببینید.

قاطعیت و اطمینان خاطر

اگر بتوانید در حالی که به فرزندتان محبت می کنید و با او مهربان هستید، قاطعانه عمل کنید موفقیت شما قطعی است. قاطعیت به این معناست که خودتان در اجرای قرار داد یا قانونی که با هم وضع کرده اید، تردید نکنید. کودکان، بسیار باهوش تر از آن هستند که ما تصور می کنیم. آن ها از نگرانی های ما آگاهند و همین امر، نگرانی آن ها را تشدید می کند.

تاکید بر قوانین از سوی مرجع بالاتر

می توانید از مدیر مدرسه بخواهید قانون قراردادی شما را تایید کند. این کار به بازی شما تعهد مضاعف می دهد. این قانون باید توسط همه بچه های معلمانی که در مدرسه شاغل اند رعایت شود. توجه یا نبود توجه اگر کودک شما در زمان هایی که به دلیل نبودن تان در دفتر به گریه می افتد، به شدت مورد توجه و حمایت همکارانتان قرار بگیرد یا شما خود را به دلیل حضور نداشتن تان مواخذه کنید، قطعا این کار را تکرار خواهد کرد. به خاطر داشته باشید نبودن شما نباید از طرف هیچ کسی بزرگنمایی شود.

پایبندی به قرارداد و ذکر موارد استثنا

برای رفع این مشکل، بعد از این که با کودکتان قراری گذاشتید، هر دو به رعایت آن ملزم هستید. به او یادآوری کنید ممکن است در موارد استثنا نتوانید در زمان تعیین شده حضور داشته باشید. در این صورت یک یادداشت کوچک برایش بگذارید تا بداند قرارتان فراموش نشده است.

راه حل های دراز مدت

مواردی که مطرح شد، همه مربوط به این زمان است که بخشی از سال تحصیلی سپری شده و شما نباید عادت روزانه فرزندتان را به ناگاه تغییر دهید. در سال تحصیلی جدید، باید راهکارهای دیگری برای حل این مسئله به کار ببندید.