اظهارات تامل‌برانگیز حسین جلالی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس درباره برخی از مراکز فرهنگی در قم مشاهده کنید.