واردات خودرو پس از حدود چهار سال ممنوعیت بالاخره در بهار امسال پایان یافت؛ ممنوعیتی که هر چند در آن زمان با توجه به شرایط اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر بود اما کارشناسان معتقدند که بخشی از شرایط ملتهب کنونی بازار خودرو ناشی از این موضوع است.

هرچند قرار بود آیین نامه واردات تا پایان خرداد نهایی شود و شهریور اولین محموله خودروهای وارداتی به کشور برسند اما همچنان خبری از این آیین نامه نیست.

در این میان نکته قابل تامل، تاکید مسئولین وزارت صمت به ورود خودروهای وارداتی به کشور در شهریور حتی با تاخیر به وجود آمده در نهایی شدن آئین نامه است.