شرکت هواپیمایی رهام مراحل خرید دو فروند هواپیمای مسافربری را به پایان رساند؛ این دو فروند هواپیما نیمه شب گذشته جهت تشریفاتِ انتقال و انجام چک های پروازی وارد فرودگاه نانت فرانسه شد.

پیش‌بینی می‌شود ماه آینده شاهد ورود اولین فروند از این هواپیما به داخل کشور باشیم.

گفتنی است شرکت هواپیمایی رهام که در اختیار بخش خصوصی است، سال گذشته موفق به دریافت موافقت اصولی (FULL AOC) از سازمان هواپیمایی کشور شد.

این شرکت در مراحل پایانی گزینش خلبان و کادر پروازی خود بوده و کاپیتان احمد حاجی بنده در سمت معاون عملیات این شرکت مشغول به فعالیت می‌باشد.