‌افسانه حسامی‌فرد که پزشک عمومی اهل بجنورد است، این هفته توانست اورست، مرتفع‌ترین کوه جهان را فتح کند. وی چهارمین زن ایرانی است که توانسته به بام جهان صعود کند.