من ۲۵ ساله ام و ازدواج دانشجویی داشتم. به سختی با شوهرم ازدواج کردم. به خاطر ازدواج با همسرم از خانواده پدری ام که بزرگم کرده اند، گذشتم و دست به دامن مادرم شدم که به دلیل ازدواج مجددش هیچ ارتباطی با او نداشتم. خانواده شوهرم خوبند اما احترامی برای عروس قائل نیستند و بیشتر او را برای کار می خواهند. من از هیچ کاری دریغ نکردم. این شرایط آزارم می دهد.

پاسخ مشاور

مخاطب عزیز به نظر می آید برای رسیدن به این ازدواج شرایط سختی را پشت سر گذاشته اید بنابراین برای حفظ آن هم خود را مجبور به پذیرش هر کاری می کنید!بهتر است برای بهبود شرایط خود به چند نکته که در ادامه مطرح می شود، دقت کنید. دوباره با خانواده پدری تان ارتباط برقرار کنید بدون شک هر رابطه ای در زندگی ما دارای جایگاه و نقش ویژه ای است و در رفع یکسری نیاز های ما موثر است که نبود یا حذف آن به بروز مشکلات و تعارضاتی در زندگی ما منجر خواهد شد و گاه سعی خواهیم کرد این کمبود را از راه های دیگر جبران کنیم.

خانواده پدری که شما را بزرگ کردند جایگاه و نقش مهمی در زندگی شما تا کنون داشته اند بنابراین رها کردن این رابطه باعث وارد آمدن آسیب روحی به شما می شود چرا که مهم ترین دوران زندگی خود را از کودکی تا جوانی آنجا سپری کرده اید و ضمن اینکه بخشی از هویت و خاطرات شماست، حمایت و همراهی آن ها نیز برای شما ضروری است. پیشنهاد می شود سعی کنید رابطه تان را با آن ها بهبود دهید و با روش های مختلف اعم از کمک گرفتن از یک واسطه به برقراری رابطه با آن ها اقدام کنید.

لازم نیست همه کارها را انجام دهید رابطه شما با خانواده همسر از جایگاه و نقش مهمی برخوردار است و رابطه مناسب با آن ها موجب احساس رضایتمندی بیشتر از زندگی مشترک خواهد شد، اما چه نوع رابطه ای؟! رابطه ای که با احساس ترس از دست دادن همراهی آن ها یا تنها شدن (به دلیل ترک خانواده پدری) از سر اجبار به هر کاری اقدام کنید تا آن ها را راضی نگه دارید، رابطه اثر بخش و مفیدی نیست. همان طور که در پایان پیامک خود، پیامد این گونه برقراری ارتباط را گفته اید «این شرایط آزارم می‌دهد!» خوب است بدانیم که هدف ما از تعامل با دیگران رسیدن به احساس خوب و آرامش است نه احساس ناراحتی. بنابراین ضمن حفظ همکاری و مشارکت با آن ها، سعی کنید گزینشی عمل کنید، یعنی مجبور به انجام همه کارها نیستید بلکه شما حق انتخاب دارید.

برخی کارها را خودتان داوطلب شوید و قبل از تقاضا یا حتی دستور آن ها را با میل و رغبت درونی انجام دهید و برخی کارها را که علاقه ندارید و خسته اید انجام ندهید (البته با رعایت احترام و ادب و در عین ظرافت و تدبیر). رفتار محترمانه دریافت کنید زمانی که شما بدون انتخاب و از سر اجبار و ترس همه کارها را انجام می دهید، احساس قربانی شدن و فشار روانی می کنید اما وقتی آگاهانه انتخاب می کنید احساس آزادی دارید و حالتان خوب است.

برای بهره مندی از یک رابطه همراه با احترام متقابل هر دو طرف باید شرایط احترام آمیزی را فراهم کنند یعنی خود شما هم شرایطی را فراهم کنید که رفتار محترمانه دریافت کنید. در عین حال که نباید حساس و زودرنج بود و تا جایی که می شود بهتر است رفتار دیگران را مثبت تفسیر کنید اما گاهی در مقابل بی احترامی و جسارت به خودتان، خانواده یا ارزش هایتان، قاطعانه احساس ناراحتی و رنجش خود را مطرح کنید البته بهتر است مدتی را صرف یادگیری مهارت جرات‌مندی یا قاطعیت کنید تا موفقیت بیشتر ی کسب کنید