یک مکانیک با انتشار ویدیویی از تجهیزات خودروی پژو پارس بی‌کیفیتی و مقاوم نبودن این خودرو در برابر تصادفات احتمالی نشان داد.