کراس اوور کوپه پژو با نام ۴۰۸ مدل ۲۰۲۳ رسما معرفی شد.