در حال حاضر سایپا و ایران خودرو، ۴۳۰۰ دستگاه خودرو در روز تولید می‌کنند و این عدد به ۵هزار دستگاه در روز هم می‌رسد.

هدف گذاری وزارت صمت برای امسال افزایش کمیت در کنار کیفیت است و در سال ۱۴۰۲ به طور خاص ارتقا کیفی محصولات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مسئولیت قطعی‌ها در تابستان و زمستان برعهده وزارت صمت نیست و به هرحال باید با مدیریت از این گلوگاه های انرژی عبور کنیم و در وعده تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو این مسائل به طور حتم دیده شده است.

در سال ۱۴۰۲ وزارت صمت با طراحی برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدتی همچون تولید پلتفرم ها و قطعات با کیفیت به دنبال افزایش کیفیت به عنوان هدف اصلی صنعت خودرو خواهد بود.