توضیحات رامبد جوان در مورد دلیل و حواشی برداشتن ماسک در خندوانه