صدا و سیما/ هر چند این تصویر مربوط به سفر سابق رئیس جمهور فرانسه به لبنان است ولی ناراحتی لبنانی ها به اظهارات مداخله جویانه مکرون باعث شد این تصویر بار دیگر در فضای مجازی دست به دست شود.