هوش مصنوعی DALL-E به تازگی تصاویر هولناکی از آخرین سلفی های بشر در آخرالزمان را تولید کرده که واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است.
 

شرکت OpenAI یک هوش مصنوعی بسیار پیشرفته را با نام DALL-E توسعه داده است که می‌تواند بر اساس توضیحاتی که به آن ارائه می‌شود، تصاویر کاملا مرتبط با آن توضیحات را به تولید برساند. در همین راستا توسعه‌دهندگان این هوش مصنوعی از آن خواستند تا آخرین سلفی های بشر در آخرالزمان و پیش از نابودی زمین را تولید کند که نتیجه کار تولید تصاویر بسیار هولناکی بود.

آخرین سلفی های بشر در آخرالزمان

انتشار این تصاویر هولناک در فضای مجازی واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. یک کاربر اعلام کرد پس از مشاهده این تصاویر با اختلال خواب مواجه شده و تا دیروقت بیدار مانده است. برخی از کاربران نیز نظرهای طنزآمیزی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند؛ برای مثال کاربری اعلام کرد مطمئن هستم حتی در آخرزمان نیز طبق دستور رئیس شرکت باید در محل کار حاضر شویم.

کاربر دیگری نوشت تصور کنید به واسطه یک جنگ شدید سال‌ها چهره خود را ندیده‌اید و در زمان ثبت آخرین سلفی با چنین صحنه‌ای روبه‌رو می‌شوید، حتی تصویر آن نیز بسیار هولناک خواهد بود. علاوه بر این نظرات، برخی از کاربران از وجود تعصب نژادی و جنسیتی در این سیستم هوش مصنوعی انتقاد کردند.

در واقع سیستم هوش مصنوعی DALL-E عمومی بوده و زمانی که شرکت OpenAI نسخه دوم آن را راه‌اندازی کرد، از کاربران خواست تا با وارد کردن توضیحات به تولید تصاویر بهتر کمک کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصاویر با تعصب نژادی و جنسیتی تولید می‌شوند؛ برای مثال اگر کاربران کلمه مدیرعامل را بنویسند، این هوش مصنوعی فقط تصاویری از مردان سفیدپوست را نشان می‌دهد و برای کلمه خدمه پرواز نیز فقط از تصاویر زنان استفاده می‌کند.

در همین راستا شرکت OpenAI اعلام کرد تکنیک‌های جدیدی را برای کاهش تعصب این هوش مصنوعی در نظر گرفته و طی یک به‌روزرسانی جدید کاربران ۱۲ برابر تصاویر بیشتر و متنوع‌تری را نسبت به نسخه فعلی مشاهده خواهند کرد.

شرکت OpenAI نسخه اصلی دال ای را در ژانویه ۲۰۲۱ در قالب یک تست محدود از روش‌های استفاده از هوش مصنوعی برای نمایش مفاهیم منتشر کرد. نام این هوش مصنوعی نیز ترکیبی از نام سالوادور دالی (هنرمند سوررئالیست اسپانیایی) و ربات وال ای (ربات معروف شرکت پویانمایی پیکسار) است.

این سیستم هوش مصنوعی در پاسخ به درخواستی مبنی بر تولید تصاویری از آخرین سلفی های بشر در آخرالزمان تصاویری را ارائه کرد که بسیار هولناک هستند. تصاویری چون انسان‌هایی با پوست‌های ذوب‌شده، چهره‌های خون‌آلود و بدن‌های جهش‌یافته که در حال سلفی گرفتن هستند و جهان نیز در پشت آنها در حال نابودی است.