این دختر ادعا می‌کند که «تکه‌ای از گوشش» پس از استفاده از گوشواره‌های ارزان‌قیمت پریمارک به این حال و روز افتاده است.
مدی خوزه می‌گوید که سوراخ‌هایی در گوش‌هایش باقی مانده و «تکه» های گوش او پس از درآوردن گوشواره های پریمارک از بین رفته است. ویدیوی او در تیک تاک تاکنون بیش از یک میلیون بازدیدکننده داشته است.
دنبال‌کنندگان تیک‌تاکی به او توصیه کردند که دیگر برای مدت طولانی از گوشواره‌های ارزان‌قیمت استفاده نکند.