مدافع سرافرازحرم سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی، در حمله مسلحانه دو موتورسوار در خیابان مجاهدین اسلام تهران به شهادت رسید.

به گزارش مهر سه گلوله به ناحیه سر و دو گلوله به دست متوفی اصابت کرده است. 
وی در حالی ترور شد که در داخل با ماشین خود (پراید سفید) در مقابل منزل مسکونی‌اش قرار داشت. همسر وی اولین فردی بود که با پیکر این شهید مدافع حرم روبرو شد.

گفتنی است این حادثه حوالی ساعت ۱۶ امروز در یکی از کوچه‌های فرعی خیابان مجاهدین اسلام رخ داده و دو نفر موتور سوار با شلیک ۵ گلوله، یکی از مدافعان حرم را به شهادت رساندند.
بنا بر این گزارش،  این ترور در نزدیکی منزل این شهید و در هنگامی که وی قصد ورود به منزل خود را داشته به وقوع پیوسته است.
ضاربین تحت تعقیب نیروهای امنیتی هستند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.