به نظر شما کدام اجرا بهتر بود و قهرمان فصل سوم عصر جدید خواهد شد؟
۱-احسان یاسین
۲- ساینا شیخی
۳- پهلوونک‌های ایران زمین
۴-علی طولابی
۵- پیمان ابراهیمی
۶- ستیلا و آنیسا

نظرتان را برای ما کامنت بگذارید.