با ساده‌ترین تجهیزات هم راحت میشه بچه‌ها رو شاد و سرگرم کرد